قصه کودکانه که در این بخش قصه های مناسب برای سلامت روحی کودک و ترغیب کودک به فکر کردن و پرسش قرار می گیرد. برخی از قصه ها به سادگی مفهوم  زندگی کردن صحیح را آموزش می دهند.

قصه کودکانه باعث باروری تخیل کودک و تحریک کنجکاوی فرزندتان می شود. همچنین کودک با ورود به دنیای داستان و قصه مهارت های اجتماعی و ارتباطی را فرا می گیرد.
کودکان با خواندن قصه ریشه های فرهنگی خود را می یابند. و همچنین با فرهنگ و آداب کشورهای مختلف و تفاوت بین فرهنگ های مختلف آشنا می شوند و بینشی درست و در چارچوب اخلاقیات به کودک برای درک درست جهان می دهد .
در دنیای قصه ها با موقعیتهای مختلف، کودکان آشنا می شوند و تجربه می آموزند و این تجربه اندوزی برای فردای کودکان بسیار مهم است.
قصه به کودکان کمک می کند تا با افراد در موقعیتهای مختلف و احساسات متفاوت همدردی کنند.

صبحانه

قصه سفره صبحانه(برای خردسالان)

سبزی خوردن توی سفره نشسته بود. منتظر دوستانش بود. گفت.. سبزی خوردن که بی نان نمیشه. سفره گفت صبر کن الان می آید. سبزی خوردن منتظر شد پنیر آمد و گفت پنیر وسبزی که بی نان نمیشه سفره گفت یک کم دیگر صبر کنید الان می آید سبزی خوردن و پنیر صبر کرد…
دختر و عروسک

داستان لباس عروسک من (داستان کودکانه)

سارا همین که پارچه های رنگارنگ را دید ذوق زده شد: چقدر پارچه! چقدر قشنگند! همه را برداشت و توی اتاقش برد. همین که سمیه از مدرسه به خانه برگشت، سارا لبخند زنان به طرفش رفت: سلام سمیه بیا با این پارچه ها برای عروسکم ، لباس بدوز سمیه گ…
جوجه کارتونی

جوجه نوک نوکی

یک جوجه بود به هر چیزی نوک می زد. به زمین ، درخت، اسباب بازی بچه ها، به آدم ها و بند کفش ها هم نوک می زد. برای همین به او می گفتند: جوجه نوک نوکی! جوجه نوک نوکی یک روز صبح از خواب بیدار شد . رفت تا چیزی پیدا کند .و به آن نوک بزند. رفت و رفت …
عکس کارتونی مارمولک و قورباغه

داستان قورباغه و مارمولکه

مارمولکه گفت: من از تو تندتر می دوم. قورباغه گفت : من از تو بیش تر می پرم مارمولکه گفت : پس بیا با هم مسابقه بدهیم قورباغه گفت : باشه مارمولکه گفت : آماده باش! یک - دو - سه! وقتی گفت سه، تندی دوید و رفت و از قورباغه جلو زد. اما قورباغه جس…