بوته خار

ضرب المثل کار امروز را به فردا مینداز

مولوی از شاعران بزرگ فارسی است. او حدود هشتصد سال پیش زندگی می کرده و کتابی به نام «مثنوی معنوی» دارد. مثنوی، پر از قصه های شیرین و آموزنده است. قصه های مثنوی، به صورت شعر است. مثنوی با این بیت شروع می شود: بشنو از نی چون حکایت می کند             …
کفش پاره در بیابان

در بیابان یک لنگه کفش هم غنیمت است

تاجری با کالاهای گران قیمتی که داشت، سوار شتر شد و در یک بیابان گرم و سوزان سفرش را شروع کرد. وسط راه بود که از بخت بدش گرفتار دزدان راهزن شد. آن ها تمام اموال این تاجر بخت برگشته را دزدیدند و هیچ چیز برایش باقی نگذاشتند. بیچاره هر قدر هم داد و …