نوشته‌ها

جوجه کارتونی

جوجه نوک نوکی

یک جوجه بود به هر چیزی نوک می زد. به زمین ، درخت، اسباب بازی بچه ها، به آدم ها و بند کفش ها هم نوک می زد. برای همین به او می گفتند: جوجه نوک نوکی! جوجه نوک نوکی یک روز صبح از خواب بیدار شد . رفت تا چیزی پیدا کند .و به آن نوک بزند. رفت و رفت …
عکس کارتونی مارمولک و قورباغه

داستان قورباغه و مارمولکه

مارمولکه گفت: من از تو تندتر می دوم. قورباغه گفت : من از تو بیش تر می پرم مارمولکه گفت : پس بیا با هم مسابقه بدهیم قورباغه گفت : باشه مارمولکه گفت : آماده باش! یک - دو - سه! وقتی گفت سه، تندی دوید و رفت و از قورباغه جلو زد. اما قورباغه جس…