نوشته‌ها

قصه کودکانه ببعی همراه گله

قصه ببعی و گرگ – قصه گوسفند کوچولو و یه گرگ بدجنس

قصه ببعی و گرگ برای خردسالان و کودکان ببعی همراه گله به چرا رفته بود. شکمش پر از علف شده بود. ولی چشمش افتد به علف های روی تپه. با خودش گفت : یک کم دیگر بخورم. دیگه نخورم . سگ گله داد زد : آهای ببعی کجایی؟ زودتر بیا که می خواهیم برویم. …
گربه - کلیپ ارت

خشکشویی اژدهای بخاری – قصه کودکانه آشنایی با مشاغل

گل پامچال گل پامچال بیرون بیا ، بیرون بیا وقت بهاره، عزیز موقع کاره آقای پیس پیسی با سبیل های دسته موتوری و جلیقه ی سورمه ایش، توی مغازه بزرگش در حال کار بود. داشت برای خودش آواز می خواند که یک مرتبه صدایی شنید و رفت جلوی در مغازه و دید یک گربه…
آدمک های قرمز و آبی در کوه

آدمک ها – داستان کودکانه دو آدمک قرمز و آبی

آدمک ها - قصه کودکانه روزی یک نقاش دو آدمک کشید. آدمک آبی و آدمک قرمز آدمک آبی لبخندی زد و با شادی گفت : سلام زندگی آدمک قرمز هم با صدای بلند خندید و فریاد زد : باید هم جا را بگردم . هورا. دو آدمک به راه افتادند. آدمک قرمز با قدم های بلن…
دختر و ماه و شب - عکس کارتونی

داستان کودکانه ماه اگه خوابش ببره

داستان کودکانه ماه قصه ای برای کودکان سارا کوچولو در یک خانه قشنگ زندگی می کرد. سارا دختر مهربان و خوبی بود. هیچ وقت کسی را اذیت نمی کرد. عاشق بازی بود. همیشه هم سر وقت غذا می خورد و به موقع هم می خوابید آن روز صبح که از خواب بیدار شد. بعد ا…
داستان کودکانه ترک عادت - میمون و خرگوش

داستان کودکانه ترک عادت و ماجرای میمون و خرگوش

داستان کودکانه ترک عادت -داستانهای آفریقا خرگوش کوچولو و دوستش زیر درخت یا هیجان داشتند با هم حرف می زدند. همینطور که حرف می زدند، آقا میمونه هی خودش را می خارند، و خرگوش کوچولو هم که همیشه می ترسید، دشمنانش به او حمله کنند هی به این طرف و آ…
قصه کودکانه شاخه ای که نه برگ داشت نه پرتقال

قصه کودکانه شاخه ای که نه برگ داشت نه پرتقال

قصه کودکانه شاخه ای که نه برگ داشت نه پرتقال صبح بعد از یک شب بارانی در باغ پرتقال، شاخه ی تقریبا بلندی چشم هایش را باز کرد. دید باد و باران ، نه برگی برایش باقی گذاشته بودند و نه پرتقالی. جیغ بلندی کشید. آن قدر بلند که چند برگ از شاخه …