نوشته‌ها

عکس کارتونی خورشید

اندازه و وزن خورشید وخورشید چطور گرم و درخشان می شود

تا به حال فکر کرده اید چرا آفتاب اینقدر داغ است؟ نور خورشید از کجا به وجود می آید و خورشید چطور زمین را گرم و روشن می کند. اندازه ی خورشید 109 تا زمین زا کنار هم روی یک خط بگذارید و این خط ، قطر خورشید است. وزن خورشید به نظرتان خورشید چند کیل…
سیاه چاله چیست

سیاه چاله چیست؟ شرح ساده سیاه چاله ها برای کودکان

سیاه چاله هنگامی پدید می آید که یک ستاره پرجرم می میرد.ستاره در خود فرو می ریزد. همه مواد آن فشرده می شوند و ستاره کوچک و کوچک تر می شود. در پایان چیزی به جای می ماند که نور هم نمی تواند از آن بیرون رود و به همین دلیل به آن سیاهچاله می گویند…
موشک و ماهواره

آشنایی با موشک و ماهواره های فضایی و موارد استفاده آنها

موشک و ماهواره از سری آموزش های علمی برای کودکان موشک های فضایی با چه سرعتی حرکت می کنند سرعت موشک باید از یازده کیلومتر در ثانیه بیشتر باشد تا بتواند به فضا برود. این سرعت برابر با 40000 کیلومتر در ساعت است. در حالی که یک خودرو به سختی می توا…
اتمسفر یا جو

اتمسفر یا جو مهم تر از چیزی است که فکر می کنید (آموزش برای کودکان)

اتمسفر یا جو، یک لباس جادویی برای زمین. آموزش کودکان و آشنایی آنها با محیط اطرفشان اتمسفر از روی خاک شروع می شود و انتهایش آن قدر بالاست که چشم ما نمی تواند آن را ببیند. آن قدر بالا می رود تا خانه ما که هیچ، زمین ما هم مثل یک توپ گنده ی گردالی …
چشمک زدن ستاره ها - چشمک زدن ستاره

چشمک زدن ستاره ها برای چیست و آیا آیا ستاره ها، ستاره ای شکل هستند.

چشمک زدن ستاره ها را حتما در آسمان شب دیده اید و اما چشمک زدن ستاره ها چه دلیلی علمی دارد. هنگامی که ما از زمین به ستاره ها نگاه می کنیم ، به نظر می رسد که چشمک می زنند. با این که در فضای بیرون از زمین، ستاره ها پیوسته می درخشند. ولی به دلی…
کهکشان راه شیری

کهکشان راه شیری چیست

راه شیری چیست و ما در کجای جهان زندگی می کنیم - آموزش های علمی برای کودکان راه شیری کهکشانی است که ما در آن زندگی می کنیم. کهکشان راه شیری از همه ستاره های پیدا در آسمان به هنگام شب و بسیار بسیار ستاره های ناپیدا تشکیل شده است. راه شیری یک کهک…