شعر کودکانه شکلی از بیان واژه هاست که خردسالان و کودکان بسیار به آن علاقمند می باشند. ریتم شعر برای کودکان آنچنان است که آنها را علاقمند به حرکت و رقص و جنب و جوش می کند. اما چرا مهم است که بچه ها از شعر لذت ببرند و آیا این مساله آنقدرها هم مهم می باشد؟

در شعر یکسری از مزیتهایی وجود دارد که برای رشد کودک بسیار مهم است. مهازتهایی مانند یادگیری زبان و یادگیری نوشتن و بیان احوالات خود با ریتمی کودکانه.

شعر کودکانه دایره لغات کودک را افزایش می دهد و کلمات جدیدی برای آنها نمایش داده می شود. شعر طراحی شده برای کودکان اغلب ریتمیک و دارای قافیه است. این امر به کودکان برای یادگیری و معنا سازی کلمات جدید کمک می کند.

یادگیری شعر به افزایش قدرت یادگیری کودکان کمک کرده و ذهن آنها را پویا می سازد.

شعر کودکانه خورشید خانوم

سه شعر کودکانه در مورد خورشید خانوم

شعر درباره خورشید شماره یک خورشید دوره گرد استیک جا نمی شود بندهر روز می فروشددر کوچه نور و لبخند هم ساده و صمیمیهم گرم ومهربان استگرما و نور و خورشیدهر روز رایگان استشاعر : احمد خدا دوست شعر درباره خورشید خانوم شماره دو از پشت کوه د…
مادر و لالایی

لالایی لالالا، گلم بودی انیس و مونسم بودی

لالالا، گلم بودی انیس و مونسم بودی برو لولوی صحرایی از این بچه‌م چه می‌خواهی لالالالا، گل نسرین بیرون رفتن، درو بستین منو بردین به هندستون شوهر دادین به کردستون بیارین تشت و آفتابه بشورین روی شهزاده که شهزاده خدا داده همون اسمش خدا…
عکس کارتونی نهنگ

شعر من نهنگ هستم ویژه خردسالان

خونه من همیشهمیون اقیانوسهخیلی خیلی بزرگمبزرگ ترم از کوسه مامانامون همیشهبه بچه ها شیر می دنبعضیا دندون داریمبعضیا بی دندونن شعرهای بیشتر بخوانید شبیه یک فوارهآب می ریزم از سرمدمم خیلی بلندهشناگری ماهرم روی تنم ندارمحتی یه دونه هم م…
شعر کودکانه در مورد کتاب

ده شعر کودکانه در مورد کتاب و فواید کتابخوانی برای کودکان

ده شعر کودکانه در مورد کتاب برای آشنایی خردسالان و کودکان با فواید کتاب و کتاب خوانی دوست کاغذی روز کودک مادرمهدیه ای زیبا خریدبعد از این انگار مندوستی دارم جدید یک رفیق کاغذییک رفیق از جنس چوبنازک است و نازنینخوشگل و دانا و خوب د…
شعر کودکانه درباره شروع مدرسه

10 شعر کودکانه درباره شروع مدرسه و ماه مهر

ده شعر کودکانه درباره شروع مدرس مناسب روزهای مهرماه و به مناسبت بارگشایی مدارس مدرسه ها وا شده، همهمه پرپا شده شعر کودکانه درباره شروع مدرس مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده چه شادی و چه شوری، چه جش…
لالایی ماه و مهتابه

لالایی ماه و مهتابه لالایی مونس خوابه – لالایی کودکانه

لالایی ماه و مهتابه لالایی زیبای برای خواب نوزادان و خردسالان لالایی ماه و مهتابهلالایی مونس خوابهلالایی قصه ی گل هاسپر از آفتاب پر از آبهلالایی رسم و آیینهلالایی شعر شیرینهروون و صاف و سادهزلال مثل آیینهلالایی گرمی خونهلالایی قوت جونهلالا…