نوشته‌ها

کوله پشتی گربه

شعر گربه با سواد ویژه خردسالان

یک کوله. شکل گربه بر دوش من نشسته چسبیده شانه ام را با دست های بسته   خیلی سواد دارد این گربه قلمبه خورده کتاب دفتر جای کباب دنبه   مهدی ماهروتی…