نوشته‌ها

عکس علامت سوال

سوالهای کودکان را با دقت و حوصله جواب دهیم

سوالهای کودکان  و جواب های ما مساله ذهن انسان را پرسشگر و وی را محقق بار می آورد. با این فرض، کسانی که با مسایل بیشتری سروکار دارند و یا اینکه مسایل بیشتری را درک می کنند، می بایست روحیه جستجوگری بالاتری را نسبت به کسانی که دغدغه کمتری دارند،…