نوشته‌ها

ترس های گذرای کودک خود را ریشه دار نکنید-عکس نوشته

وقتی کودکتان از چیزی می ترسد این ترس گاهی گذراست مانند ترس از تاریکی و به مرور این ترس با گذشت زمان یا از بین می رود یا کاهش می یابد و گفتن جملاتی مانند این که ترس نداره هیچ کمکی به حل مشکل نمی کند و بچه اینطور درک کی کند که پدر یا مادرش او را نم…