نوشته‌ها

عکس کارتونی بز

دو شعر کودکانه از ناصر کشاورز

ناصر کشاورز از شاعران به نام و موفق شعر کودک می باشد. او متولد سال 1341 می باشد و کار خود را از مجله کیهان بچه ها آغاز کرد و در سال 1362 اولین شعرش چاپ شد گربه میو یه گربه بود گوشهاش یه کم کوتاه بود موهاش همه سیخ سیخی و سیاه بود ه…
شعر خردسالان گربه ها - عکس کارتونی گربه

شعر خردسالان حال گربه ها بد نیست

شعر خردسالان گربه ها گربه خوشگله غذا خورده بود بعد از غذا هم خوابش برده بود     بچّه گربه ها دور و بر او خوابیده بودند زیر یک پتو لانه ی گربه ناگهان لرزید گربه خوشگله از جایش پرید   زمین لرزه شد ای داد و بیداد هر چیزی که بود رو زمین افتاد   …
شعر عکس بابا - شعر خردسالان

شعر عکس بابا برای خردسالان

شعر عکس بابا - شعر ویژه خردسالان عکس بابا رو دیدم تو آلبوم بی بی جون نشسته پیش دایی خوشگل و ناز و خندون   سرش پر از مو بوده ریش و سیبیل نداشته چجوری روی لبش حالا سبیل او کاشته روی لباسش داره یه فیل و یه زرا…
عکس کارتونی نهنگ

شعر من نهنگ هستم

شعر خردسالان : من نهنگ هستم خونه ی من همیشه میون اقیانوسه خیلی خیلی بزرگم بزرگ ترم از کوسه   مامانامون همیشه به بچّه ها شیر می دن بعضیا دندون داریم بعضیا بی دندونن شبیه یک فواره آب می ریزم از سرم دمم …
شعر کودکانه جوجه

شعر کودکانه جوجه ام ترسیده

شعر کودکانه جوجه جوجه ام ترسیده است می کند هی جیک جیک گوشه ای می لرزد او طفلکی هی تیک تیک از ترّقه،فشفشه می کند فوری فرار می دود با ترس و لرز این ور،آن ور بی قرار   آخرسال است و باز ترق ترق و گمب گمب گ…
شعر کودکانه لبخند ایران

شعر کودکانه لبخند ایران

شعر کودکانه لبخند ایران ایران ما زنده است او نیزجان دارد مانند یک انسان روح و روان دارد با عشق و احساسش با صورتی زیبا از دور معلوم است در نقشه ی دنیا   هرجا که دریایش درنقشه خندان است، آنجا خلیج …