نوشته‌ها

بزرگترین ستاره دریایی

بزرگترین ، کوچکترین ، سنگین ترین و مهلک ترین ستاره دریایی

بزرگترین ستاره دریایی بزرگترین ستاره دریایی از میان 1600 گونه شناخته شده آن (از نظر اندازه بازو) نوعی ستاره دریایی ظریف است که به خانواده "میدگارد یاکسانداروس" تعلق دارد. در اواخر تابستان 1968، کشتی تحقیقاتی "آلامینوس" که از سوی دانشگاه تگزاس ب…
ستاره دریایی کارتونی

ستاره دریایی چیست و در کجا زندگی می کند(علمی کودکانه)

ستاره دریایی در آبهای گرم مانند آبهای اقیانوس هند یا اقیانوس آرام زندگی می کند. البته ستاره دریایی در بیشتر دنیا پیدا می شود و بیشتر هم در آبهای نزدیک به سواحل زندگی می کنند. گونه های زیادی از آنها تا الان یافت شده و تقریبا حدود 1500 گونه ستار…