نوشته‌ها

بازی ریاضی و آموزش ریاضی در بازی

بازی ریاضی به کدوم عدد فکر می کنم برای تمرین ریاضی با کودک

بازی ریاضی به کدوم عدد فکر می کنم. با کمک بازیها می توان خیلی از امور زندگی را به کودکان آموزش داد از جمله تمرین ریاضی با کودک و از بازی ریاضی زیر می توان برای همین کار استفاده نمود یکی از بهترین راه های آموزش دادن به کودکان، طرح کردن مفاهیم…
بازی و ریاضی : ارزش مکانی اعداد

بازی و ریاضی :جدول ارزش مکانی

عزیزم بازی دوست داری؟ خوب این بازی و ریاضی رو با دوستانت انجام بده. تعداد بازی کنان : 2 نفر وسایل مورد نیاز : اعداد 0 تا 9 به صورت کارت (2 سری) کارت اعداد 0 تا 9 را به پشت روی زمین قرار بده و جدول ارزش مکانی راکنارت قرار بده، وقتی…