نوشته‌ها

اضطراب و استرس مادر

تربیت کودک و اضطراب و دلواپسیهای والدین قسمت 2

در اینجا قسمت اول مقاله را با هم مطالعه نمودیم و اما قسمت دوم وقتی خیلی از فرزندان ناراحت هستید و خیلی به او توجه می کنید نباید 6 مورد زیر را انجام دهید. 1- نباید درباره فرزندتان مردد باشید. وقتی فرزند 5 ساله شما می تواند بند کفش خود را ببندد ی…
تربیت کودک اضطراب مادر و کودک

تربیت کودک و اضطراب و دلواپسیهای والدین

در گذشته، پدر و مادر، فرزندشان را از صبح برای بازی به خانه همسایه می فرستادند و حتی تا وقت غروب هم آنجا می ماندند  اما حالا زمانه عوض شده و هر پدر و مادری باید جدول زمان بندی و برنامه ای برای فرزندش داشته باشد. البته همگی ما می خواهیم از فرزندا…