نوشته‌ها

کلیپ ارت آهنگر و تعمیرکار

دو شعر آشنایی با مشاغل از ناصر کشاورز برای خردسالان

شعر هایی برای آشنایی با مشاغل آهنگر کی بود کی بود؟ اره ی آهن بُری برقی بود و غرغری مثل غولا می غرید آهنا رو می برید در همین رابطه : شعرهای کودکانه ناصر کشاورز جرقه های آتیش از دندون آهنیش می ریخت زمین فیش …
َشعر آشنایی با بازیگری - عکس کارتونی بازیگری

َشعر آشنایی با بازیگری – آشنایی با مشاغل برای کودکان

َشعر آشنایی با بازیگری برای آشنایی خردسالان و کودکان با کار بازیگران سینما می باشد که در قالب شعر این مفهوم آموزش داده می شود َشعر آشنایی با بازیگری: هزار شکل و قواره یه روز میشه رفتگر یه روز دیگه رئیسه یه روز معلم میشه و رو تابلو می نویسه یه ج…
دندان پزشک

دندان پزشک چطور دندان ها را پر می کند و چرا دندان خراب می شود

دندان پزشک چطور دندان های خراب را پر می کند - آشنایی با مشاغل 1دندان پزشک چطور دندان ها را پر می کند. اول دندان پزشک خوب دندان ها را بررسی می کند تا ببیند دندان ها پوسیدگی دارد یا نه. ممکن است در این مرحله نیاز داشته باشیم از برخی از دندان ها …
عکس کارتونی کانگرو

نی نی ننای گریه ئو – قصه کودکانه آشنایی با مشاغل

از سری قصه های کودکانه آشنایی با مشاغل نانا بازیگر سینما بود. آنروز برای بیست و سومین بار ، ننای لپ آلبالویی اش را آرام گذاشت توی کالسکه ی دانه اناریش، گفت ننای ناز مامان یک کوچولو اینجا باش. مامان بازیگری کند برگردد. بعد با لباس های پف پفی اش …
گربه - کلیپ ارت

خشکشویی اژدهای بخاری – قصه کودکانه آشنایی با مشاغل

گل پامچال گل پامچال بیرون بیا ، بیرون بیا وقت بهاره، عزیز موقع کاره آقای پیس پیسی با سبیل های دسته موتوری و جلیقه ی سورمه ایش، توی مغازه بزرگش در حال کار بود. داشت برای خودش آواز می خواند که یک مرتبه صدایی شنید و رفت جلوی در مغازه و دید یک گربه…