آموزش اشکال هندسی به کودکان
,

فیلم آموزش اشکال هندسی به کودکان

در این فیلم آموزشی اشکال پایه مانند مثلث و مربع و ....  به کودکان آموزش داده می شود. این کلمات به صورت انگلیسی آموزش داده می شود و برای آشنایی با شکل کلمات ، هر کلمه به صورت فارسی و انگلیسی توسط سایت ایستگاه کودک زیر نویس شده است. از ا…
عکی فیلم ویدیویی آموزش مثلث

فیلم ویدیویی آموزش مثلت به خردسالان

در این کلیپ آموزش شکل مثلث و اجسامی که شکل مثلث دارند به صورت کارتونی آموزش داده می شوند تا کودکان با این  اشکال آشنا گردند همچنین در این کلیپ تلفظ اجسام و مثلث به صورت انگلیسی آموزش داده می شود. همچنین برای راحتی کار والدین و آشنایی با…