رفتارهای کودکی و عدم وجود این رفتار در کودک

رفتارهای کودکی و راهکارهای تقویت کودکی کردن در بچه ها – قسمت دوم

رفتارهای کودکی و راهکارهای تقویت آن را در قسمت قبل بررسی کردیم و در این قسمت علاوه بر ادامه مطالب قبل در پایان به این جمع بندی می رسیم که چگونه کودک درون را در والدین تقویت کنیم تقویت رفتارهای کودکی - به پیامدهای رفتارهای بزرگسالانه توجه…
رفتارهای کودکی و عدم وجود این رفتار در کودک

رفتارهای کودکی و همه راهکارهایی که کودکی کردن را در بچه ها تقویت می کند.

رفتارهای کودکی همه راهکارهایی که کودکی کردن را در بچه ها تقویت می کند. (قسمت اول) بچه های بزرگ باهوش ترند؟ فرزندتان بیشتر از سنش می فهمد یا رفتار می کند. حرف های به اصطلاح بزرگتر از دهانش می زند و در جمع بزرگترها مثل یک آدم کامل و بالغ نظر می …
فرزند مضطرب

فرزند مضطرب خود را با این ده جمله آرام کنید

فرزند مضطرب و ده جمله آرامش بخش من اینجا هستم، تو در امانی استرس و اضطراب باعث می شود که اوضاع نگران کننده تر و ترسناک تر از آنچه واقعا هست، به نظر برسد. این جملات به کودکان شما کمک می کند تا زمانی که احساس می کند کنترل اوضاع از دستش در رفته،…
کودک بزرگسال

کودک بزرگسال -رفتارهای بزرگسالانه کودک چه عواقبی برای فرزندمان دارد – قسمت دوم

کودک بزرگسال و یا در واقع کودکی که رفتارهای بزرگسالانه دارد را در قسمت قبلی و در اینجا مطالعه کردیم و اکنون قسمت دوم و آخر : بچه ی سالم می خواهید یا موفق این روانشناس در ادامه با اشاره به اینکه ما به عنوان والدین باید با این چالش روبرو ش…
رفتارهای بزرگسالانه کودک

رفتارهای بزرگسالانه کودک چه عواقبی برای فرزندمان دارد – قسمت اول

رفتارهای بزرگسالانه کودک چه عواقبی برای او در پی دارد. زود بزرگ نشو شما هم مثل من این روزها با بچه هایی مواجه شده اید که کپی برابر اصل والدینشان هستند. نه در ظاهر بلکه در رفتار. این بچه ها انگار شبیه ماشین زمان شده اند و در شش، هفت سالگی ب…
درمان بچه های خودخواه

درمان بچه های خودخواه به همراه نشانه های بچه خودخواه – قسمت دوم

درمان بچه های خودخواه و نشانه هایش  را قبلا و در این مقاله (نشانه های بچه های خودخواه و راهکارهای درمان آن – قسمت اول) بررسی کردیم و اکنون ادامه مقاله: آیا فرزندتان در رفتار و گفتارش مدام دنبال جلب توجه دیگران است و به دیگران نیاز دارد تا احساس…