نوشته‌ها

شعر کودکانه در مورد پدربزرگ - عکس کارتونی پدربزرگ

سه شعر کودکانه در مورد پدربزرگ

پدر بزرگم را دوست دارم پدربزرگو دوست دارماون منو خیلی دوست دارهپدربزرگ مهربون تو باغچه ها گل می کارهسوار فرغونش میشمزود منو همراش می برهچه خوش حالم که اون منوباز پیش گل هاش می برهتو راه یه خاله قورقوریجست می زنه کنار ماقور قور و قورقور …
کلیپ ارت آهنگر و تعمیرکار

دو شعر آشنایی با مشاغل از ناصر کشاورز برای خردسالان

شعر هایی برای آشنایی با مشاغل آهنگر کی بود کی بود؟ اره ی آهن بُری برقی بود و غرغری مثل غولا می غرید آهنا رو می برید در همین رابطه : شعرهای کودکانه ناصر کشاورز جرقه های آتیش از دندون آهنیش می ریخت زمین فیش …
عکس کارتونی بز

دو شعر کودکانه از ناصر کشاورز

ناصر کشاورز از شاعران به نام و موفق شعر کودک می باشد. او متولد سال 1341 می باشد و کار خود را از مجله کیهان بچه ها آغاز کرد و در سال 1362 اولین شعرش چاپ شد گربه میو یه گربه بود گوشهاش یه کم کوتاه بود موهاش همه سیخ سیخی و سیاه بود ه…
جوجه کارتونی

جوجه نوک نوکی

یک جوجه بود به هر چیزی نوک می زد. به زمین ، درخت، اسباب بازی بچه ها، به آدم ها و بند کفش ها هم نوک می زد. برای همین به او می گفتند: جوجه نوک نوکی! جوجه نوک نوکی یک روز صبح از خواب بیدار شد . رفت تا چیزی پیدا کند .و به آن نوک بزند. رفت و رفت …