نوشته‌ها

شعر خردسالان گربه ها - عکس کارتونی گربه

شعر خردسالان حال گربه ها بد نیست

شعر خردسالان گربه ها گربه خوشگله غذا خورده بود بعد از غذا هم خوابش برده بود     بچّه گربه ها دور و بر او خوابیده بودند زیر یک پتو لانه ی گربه ناگهان لرزید گربه خوشگله از جایش پرید   زمین لرزه شد ای داد و بیداد هر چیزی که بود رو زمین افتاد   …