نوشته‌ها

آدمک های قرمز و آبی در کوه

آدمک ها – داستان کودکانه دو آدمک قرمز و آبی

آدمک ها - قصه کودکانه روزی یک نقاش دو آدمک کشید. آدمک آبی و آدمک قرمز آدمک آبی لبخندی زد و با شادی گفت : سلام زندگی آدمک قرمز هم با صدای بلند خندید و فریاد زد : باید هم جا را بگردم . هورا. دو آدمک به راه افتادند. آدمک قرمز با قدم های بلن…
کلیپ آرت دختر بچه
,

دانلود قصه صوتی اندازه دنیا برای کودکان

و در قالب قصه ها کودکان دنیای خود را بسازند . پیشنهاد ما این است که در هنگام خواب این قصه ها را برای آنها پخش کنید تا آرام به خواب شیرین روند. پکی بود، یکی نبود. سارا کوچولو توی حیاط نشسته بود . روی پله های جلوی ایوون. چشماشو بسته…