نوشته‌ها

قصه صوتی عنکبوتی که پارچه می بافت

قصه صوتی عنکبوتی که پارچه می بافت

قصه صوتی عنکبوتی که پارچه می بافت برای کودکان از کتاب نیم وجبی - از افسانه های کهن ژاپن یه دهقان جوانی بود که اسمش یوساکو بود. یه روز یوساکو تو مزرعه سرگرم کار بود. دید که یه ماری برای گرفتن یه عنکبوت کمین کرده. یوساکو که جوون خیلی مهربونی بود، دلش …