عکس کارتونی تذکر مادر به کودک

کودک باید بداند که والدینش دوستش دارند

اگر اين كارو بکنی دیگه دوستت ندارم و کودک تصور می کند براي آنكه ديگران دوستش بدارند بايد مطابق ميل آنها رفتارکند كودك بايد بداند تحت هرشرايطي دوستش خواهيد داشت تا از ترس دوست داشتني نبودن به هركسی پناه نبرد ایستگاه کودک…
عکس نوشته تربیت کودک

خانه پادگان نیست – عکس نوشته تربیتی کودک

خانه پادگان نیست برای دیدن عکس نوشته های بیشتر کلیک نمایید   منبع : ایستگاه کودک
عکس نوشته تربیتی کودکان - مقایسه کودکان

عکس نوشته کودکان خود را با یکدیگر مقایسه نکنید

کودکان خود را با دیگران مقایسه نکنید. انها ممکن است روحیه خود را ببازند. عکس نوشته مقایسه کودکان منبع : ایستگاه کودک

ترس های گذرای کودک خود را ریشه دار نکنید-عکس نوشته

وقتی کودکتان از چیزی می ترسد این ترس گاهی گذراست مانند ترس از تاریکی و به مرور این ترس با گذشت زمان یا از بین می رود یا کاهش می یابد و گفتن جملاتی مانند این که ترس نداره هیچ کمکی به حل مشکل نمی کند و بچه اینطور درک کی کند که پدر یا مادرش او را نم…