نوشته‌ها

دنیای درون کودک

دنیای درون کودک و علاقه کودک خود را به رسمیت بشناسید

دنیای درون کودک را قبول داشته باشید تا او برای خودش هدف گذاری داشته باشد بگذارید کودک دنیای درونش را کشف کند یکی از مهمترین قدم ها برای اینکه پایتان را از کفش فرزند یا فرزندتان خارج کنید و اجازه دهید به عنوان یک موجود منحصر به فرد زندگی کنند، ا…