نوشته‌ها

کارتون باب اسفنجی قلدر

کارتون باب اسفنجی و سفره ماهی قلدر

خلاصه داستان: همشاگردی جدیدی که یک سفره ماهی قلدر است به کلاس باب اسفنجی اضافه می شود و خانم پاف در نظر می گیرد که سفره ماهی قلدر در کنار باب اسفنجی بر روی نیمکت بشیند و سفره ماهی تصمیم دارد که باب اسفنجی را کتک بزند و ... کارتون باب اسفنجی دوب…