نوشته‌ها

عکس خورشید و ابر

شعر خط کشیدم آب شد

خط کشیدم آب شد رفت و رسید به دریا خوابید لا لا لا لا لا   خورشید آبو بیدار کرد با آفتابش بخار کرد بخار توی هوا رفت اون بالا بالا ها رفت ابر تپل مپل شد بارون شد و یه پل شد رو دریای آسمون شد پل رنگ…