نوشته‌ها

پوست بدن انسان - کرم روی صورت پسر بچه

پوست بدن انسان از سری دانستنیهای علمی برای کودکان

پوست بدن انسان مانند قلعه یا دژ محکم از اندام ها دفاع می کند و مانند یک لباس هوشمند است. ** این لباس گرمای بدن را هم تنظیم می کند. اگر فشاری بر اثز گرما یا سرما به بدن وارد شود، خیلی سریع به مغز اعلام خطر می کند. تا مغز فرمان دور شدن از خطر را ص…