نوشته‌ها

شعر مدرسه و کلاس درس

مارمولکه یواشکی توی کلاس سرک کشید رفت و رو تخته ی کلاس عکس یه مارمولک کشید معلمش اومد و گفت قشنگ تر از این. دیگه نیست کنار نقاشی نوشت نمره مارمولکه بیست   افسانه شعبان نژاد…