نوشته‌ها

دانلود کارتون دورا

دانلود کارتون دورا جستجوگر و پرنده آبی

کارتون دورا  یکی از بهترین کارتون  هایآموزشی برای خردسالان است که سعی می کند مفاهیم اولیه زندگی را به کودکان آموزش دهد. دورا و دوستش در حال بازی می باشند که صدای پرنده ای توجه آنها را به خود جلب می کند و متوجه می شوند که پرنده آبی رنگ در ا…
عکس کارتون دورا در جستجوی نقشه

دانلود کارتون دورا در جستجوی نقشه

در این کارتون که خردسالان به آن بسیار علاقه دارند دورا سعی می کند به طور غیر مستقیم مفاهیم آموزشی را به کودکان یاد دهد. در این ماجرا پرنده ای نقشه دورا را برداشته و به کوه بلندی می برد . دورا و دوست میمونش تصمیم می گیرند به آن کوه بلند رفته و دوست…