نوشته‌ها

آموزش رنگ ها به زبان فارسی

آموزش رنگ ها به زبان فارسی با کمک نقاشی به کودک

آموزش رنگ ها به فارسی در این آموزش که به روش زیبایی تهیه شده شما هم می توانید اعداد را به کودکان آموزش داده و هم از آن برای آموزش رنگ ها استفاده نمایید و در پایان آموزش کودک یک نقاشی زیبا رنگ آمیزی نموده است. نقاشی زیر را بر روی کامپیوتر …