نوشته‌ها

آشنایی با جنگل برای کودکان

آشنایی با جنگل های ایران آموزشی برای کودکان

آموزشی کودکانه برای آشنایی با جنگل های ایران به دیوار کلاس ما ، نقشه ایران را زده اند. روی این نقشه، کوه ها و درّه ها ، جنگل ها و دریاها با رنگ های مختلف مشخّص شده اند. خانم معلّم ما همیشه می گوید: " به این نقشه دقّت کنید، خیلی جاها را به رن…
گل نگونسار

گل نگونسار – آشنایی با گل ها برای کودکان

گل نگونسار این گل نگونسار است.هر بوته نگونسار می تواند هشتاد شاخه گل بدهد. گل،ساقه و برگ نگونسار سمی است و نباید آن ها را خورد. گلدان نگونسار را نباید در سرما و گرمای خیلی زیاد نگهداری کرد. خاک گلدان نگونسار همیشه باید خیس باشد …
گل ختمی

گل ختمی – آشنایی با گل ها برای کودکان

گل ختمی قدبلند است. برگ هایش هم دندانه دندانه اند. از گل ختمی دارو درست می کنند و بیماری های زیادی را با آن درمان می کنند. بعضی از پروانه ها غذای شان را از گل ختمی می گیرند. بعضی ها گل ختمی را در آب می جوشانند و به جا…