شعر کودکانه شکلی از بیان واژه هاست که خردسالان و کودکان بسیار به آن علاقمند می باشند. ریتم شعر برای کودکان آنچنان است که آنها را علاقمند به حرکت و رقص و جنب و جوش می کند. اما چرا مهم است که بچه ها از شعر لذت ببرند و آیا این مساله آنقدرها هم مهم می باشد؟

در شعر یکسری از مزیتهایی وجود دارد که برای رشد کودک بسیار مهم است. مهازتهایی مانند یادگیری زبان و یادگیری نوشتن و بیان احوالات خود با ریتمی کودکانه.

شعر کودکانه دایره لغات کودک را افزایش می دهد و کلمات جدیدی برای آنها نمایش داده می شود. شعر طراحی شده برای کودکان اغلب ریتمیک و دارای قافیه است. این امر به کودکان برای یادگیری و معنا سازی کلمات جدید کمک می کند.

یادگیری شعر به افزایش قدرت یادگیری کودکان کمک کرده و ذهن آنها را پویا می سازد.

شعر کودکانه ایران

شعر کودکانه ایران من

ریشه ام در خاک تونرم نرمک پا گرفتدر دل من مهر توذره ذره جا گرفت ای همیشه مهربانبا درخت کوه و سنگدر کتاب زندگیفصل فصلت رنگ رنگ در همین رابطه: شعر لبخند ایران سرزمین مادریعشق من ایران منتا ابد خورده گرهمهر تو با جان من مریم زرنشان…
شعر درباره دریا

شعر کودکانه دریای آشغال درباره کثیف کردن دریا و اهمیت پاکیزگی

دریای آشغال دریای آبی خاکستری رنگدیگر ندارد ماهی و خرچنگ ازدست مردمبدجور دلخوراز ظرف و بطریتوی دلش پر با کلیک روی شعرهای کودکان، شعرهای بیشتر بخونید جای صدف اودارد تفالهاسم جدیدشسطل زباله مریم زرنشان …
شعر کودکانه درباره برف

15 شعر کودکانه درباره برف و زمستان

در این فصل سرد زمستان 15 شعر کودکانه درباره برف و زمستان و سرما آماده کرده ایم که می توانید بخوانید و لذت ببرید شعر شماره 1 برف، برف، برفسرد و دیدنیپنبه دانه اینرم و چیدنی هدیه اش به شبقصه ای درازهدیه اش به باغچادر نماز صبح زود، …
طنز کودکانه برای کودکان
,

بیست جوک و طنز کودکانه برای کودکان

رضا: مامان اجازه می دهی بروم با جواد بازی کنم؟ مادر: نه پسرم جواد بچه خوبی نیست. آدم همیشه باید با دوست بهتر از خودش بازی کنه. رضا: پس اجازه بدهید جواد بیاید با من بازی کند. *********** یه آقاهه با کلی بار می ره سوار تاکسی بشه. می پرسه : آق…
شعر کودکانه درباره مداد

شعر کودکانه درباره مداد – راه مشقی

شعر کودکانه درباره مداد و سال تحصیلی صد هزار کیلومتر این مداد من با سر راه رفته روز و شب توی جاده ی دفتر شعر کودکانه درباره مداد روی خط کشی هایش او نداشت یک سبقت رفته راه مشقی را مستقیم و با دقت هم سفر شده با من توی…
شعر کودکانه خورشید خانوم

سه شعر کودکانه در مورد خورشید خانوم

شعر درباره خورشید شماره یک خورشید دوره گرد استیک جا نمی شود بندهر روز می فروشددر کوچه نور و لبخند هم ساده و صمیمیهم گرم ومهربان استگرما و نور و خورشیدهر روز رایگان استشاعر : احمد خدا دوست شعر درباره خورشید خانوم شماره دو از پشت کوه د…