فلش کارت های آموزشی

دی ۴, ۱۳۹۶
آشنایی با اماکن عمومی - pdf - فلش

آشنایی با اماکن عمومی در یک فایل pdf به زبان فارسی و انگلیسی

آشنایی با اماکن عمومی در قالب فلش کارت و فایل pdf برای آشنایی خردسالان و کودکان با اسم این اماکن مانند موزه، هتل، بانک به دو زبان […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۶
آشنایی با حشرات

فلش کارت دو زبانه آشنایی با حشرات

ایستگاه کودک : در این فلش کارت آموزشی کودکان با انواع حشرات به دو زبان انگلیسی و فارسی آشنا می گردند.
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۶
فلش کارت آموزش اشکال هندسی به دو زبان فراسی و انگلیسی

فلش کارت آموزش اشکال به دو زبان فارسی و انگلیسی

فلش کارت آموزش اشکال به دو زبان انگیسی و فارسی در این فلش کارت آموزش اشکال کودک با اشکال اصلی و پایه مانند مربع ، مستطیل، بیضی، […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
فلش کارت آمورشی فارسی و انگلیسی

فلش کارت آموزش انواع موقعیت ها به دو زبان فارسی و انگلیسی

ایستگاه کودک: در این فلش کارت آموزشی می توانید انواع موقعیت ها را به دو زبان فارسی و انگلیسی به کودک خود آموزش دهید
تیر ۱, ۱۳۹۵
فلش کارت اصطلاحات هواشناسی

فلش کارت آموزش اصطلاحات هواشناسی

ایستگاه کودک: با این فلش کارت کودکان با اصطلاحات هواشناسی به دو زبان فارسی و انگلیسی آشنا می شوند
خرداد ۲۵, ۱۳۹۵
فلش کارت آموزش رنگ ها

فلش کارت آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی و فارسی

ایستگاه کودک : در این فلش کارت کودکان با رنگ ها به دو زبان انگلیسی و فارسی آشنا می شوند.